Talentové prijímacie skúšky 2021

Vážení rodičia, pozvánka na talentové prijímacie skúšky do hudobného odboru platí aj pre žiakov z Liesku, ktorí majú záujem navštevovať štúdium na našej škole. Z dôvodu pandémie COVID – 19 nám ešte stále nebol povolený vstup do priestorov ZŠ v Liesku. Danú...

Oznam o obnove vyučovania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva s platnosťou od 17.5.2021 sa na našej ZUŠ obnovuje vyučovanie prezenčnou formou tak v hudobnom ako aj vovýtvarnom odbore.Pre plynulé spustenie prezenčnej výučby v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky ataktiež...