Môj prvý koncert 2023

Milí rodičia, starí rodičia, vážení kolegovia, milí naši žiaci a všetci naši priatelia! Srdečne vás všetkých pozývame na Môj prvý koncert, výstavu zajtra 30.11.2023 do Spoločenskej sály na Medvedzí. O 15:30 hodine sa vám predstavia naši prváci z elokovaných pracovísk...

Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie 26. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci! Všetci ste pozvaní na chrámový koncert ku cti sv. Cecílie do Kostola Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 26.11.2023 v nedeľu o 16:30 hodine. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Pavkovová Dana, riaditeľka...

Chrámový koncert v Liesku 19. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, žiaci!Všetci ste srdečne pozvaní na chrámový koncert žiakov a učiteľov našej ZUŠ do Farského kostola sv. Michala Archanjela v Liesku v nedeľu 19.11.2023 o 14:00 hod.Tešíme sa na Vás.Pavkovová Dana, riaditeľka...