Školné 1. – 6. / 2024

Informácie pre rodičov – úhrada školného za obdobie január – jún 2024. Základná umelecká škola, Školská 872, 027 44 Tvrdošín prešla od 1.1.2024 na právnu subjektivitu. Škola má vytvorený svoj účet a rodičia musia uhrádzať školné na tento účet. SK50 0900 0000 0052...

Nový rok 2024

Vážení rodičia, milí naši žiaci, kolegovia, všetci naši priatelia!Chcem úprimne zo srdca vám všetkým – nám spoločne zaželať v Novom roku 2024 pevné zdravie,veľa lásky, pokoj v rodinách a v srdci radosť. Nech každým začatým dňom sa toto prianie...