Vážení rodičia, milí naši žiaci, kolegovia, všetci naši priatelia!
Chcem úprimne zo srdca vám všetkým – nám spoločne zaželať v Novom roku 2024 pevné zdravie,
veľa lásky, pokoj v rodinách a v srdci radosť. Nech každým začatým dňom sa toto prianie znásobuje.
Tento rok 2024 chcem zaželať našej Základnej umeleckej škole veľa úspechov – súdržnosť nás
všetkých. 1.1.2024 sa stala naša ZUŠ školou s právnou subjektivitou. Verím, že je to nový úspešný
začiatok pre nás všetkých spoločne. Potrebujeme naďalej pomoc z vašej strany – milí rodičia, pre
vaše deti, pre nás pedagógov.
Preto šťastný Nový rok,
praje riaditeľka ZUŠ Pavkovová Dana