Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Tvrdošíne

  9. 11. 2016 vzniklo OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ZUŠ V TVRDOŠÍNE s cieľom podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň a iné ciele uvedené v stanovách OZ registrované na MV SR.

  Ustanovujúca plenárna schôdza OZR pri ZUŠ v Tvrdošíne 3. mája 2017 schválila výšku rodičovského príspevku,: za hudobný odbor aj výtvarný odbor 15 Eur na žiaka a následne za každého mladšieho súrodenca 13 Eur. Ak žiak navštevuje aj hudobný aj výtvarný odbor, platba sa uhrádza za obidva odbory zvlášť.

Číslo účtu:

IBAN: SK1683300000002801237779

Členovia Rady rodičov:

Ing. Jaroslav Žuffa – predseda Rady rodičov

Mgr. Marcela Garbiarová

Mgr. Zuzana Gostíková

Mgr. Eva Káziková

Mgr. Zuzana Vaseková

Členovia revíznej komisie:

Daniela Dorušiaková – predseda RK

Marek Kadrliak

JUDr. Monika Pindiaková