Dokumenty

Vyhláška MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole ( máš link čo tam bol? Či treba poslať nový?

Metodický pokyn na klasifikáciu a hodnotenie žiakov ZUŠ ( máš link čo tam bol? Či treba poslať nový?

Žiadosť o ukončenie štúdia – základné štúdium (upraviť do pdf ako sme hovorili)

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole  (upraviť do pdf ako sme hovorili)

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020 (v maily pošlem link z ministerstva)

Školský poriadok : OTVOR

Prevádzkový poriadok (v maily pošlem dokument)