Koncert v charite

Dňa 14. novembra 2019 vo štvrtok o 10:00 hodine sa uskutočnil koncert našich žiakov pod vedením svojich pedagógov pre seniorov v Charite v Trstenej. Veselé skladby a ľudové piesne vniesli radosť do srdiečka našim seniorom a úsmev na ich tvári, bol...

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov. Dňa 8. 11. 2019 nás v Brne úspešne reprezentovala naša žiačka Marta Janoštínová, pod vedením p. učiteľky Mgr. Markéty Janoštínovej. Získali sme pamätný list a ničím nenahraditeľné nové...

Rodičovský príspevok v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia, výška rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020 za výtvarný aj hudobný odbor je 15 eur na žiaka a následne za každého ďalšieho súrodenca je 13 eur. Príspevok môžete poslať na č. účtu: SK16 8330 0000 0028 0123 7779 Variabilný symbol: pre...