Školská súťaž – 17. ročník 2021

Do súťaže sa zapojilo okolo 100 žiakov z hudobného odboru – 96 bolo ocenených a z 50 vybraných prác žiakov výtvarného odboru, bolo 27 ocenených. Tie najlepšie výkony žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v hudobnom odbore za každý nástroj a taktiež...