Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Dňa 23.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Liesku. Naša škola má v obci Liesek zriadené elokované pracovisko. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Pedagógovia a žiaci hudobného odboru spolu vytvorili pre žiakov materskej školy...
Výchovný koncert pre žiakov materských škôl v Tvrdošíne

Výchovný koncert pre žiakov materských škôl v Tvrdošíne

Dňa 24.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Tvrdošíne. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Všetci prítomní mali možnosť vidieť prácu našich žiakov a pedagógov z hudobného odboru.Veríme, že sme u niektorých detí vzbudili záujem...