ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2019

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2019

20. mája 2019 sa v spoločenskej sále na Medvedzí predstavilo 18 absolventov I. stupňa našej ZUŠ v Tvrdošíne. So svojimi pedagógmi pripravili pre všetkých prítomných krásny hudobný program, ktorý potešil ucho poslucháča a pohladil...
Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Dňa 23.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Liesku. Naša škola má v obci Liesek zriadené elokované pracovisko. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Pedagógovia a žiaci hudobného odboru spolu vytvorili pre žiakov materskej školy...
Výchovný koncert pre žiakov materských škôl v Tvrdošíne

Výchovný koncert pre žiakov materských škôl v Tvrdošíne

Dňa 24.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Tvrdošíne. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Všetci prítomní mali možnosť vidieť prácu našich žiakov a pedagógov z hudobného odboru.Veríme, že sme u niektorých detí vzbudili záujem...