Školská súťaž – 17. ročník 2021

Do súťaže sa zapojilo okolo 100 žiakov z hudobného odboru – 96 bolo ocenených a z 50 vybraných prác žiakov výtvarného odboru, bolo 27 ocenených. Tie najlepšie výkony žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v hudobnom odbore za každý nástroj a taktiež...

Talentové prijímacie skúšky 2021

Vážení rodičia, pozvánka na talentové prijímacie skúšky do hudobného odboru platí aj pre žiakov z Liesku, ktorí majú záujem navštevovať štúdium na našej škole. Z dôvodu pandémie COVID – 19 nám ešte stále nebol povolený vstup do priestorov ZŠ v Liesku. Danú...

Oznam o obnove vyučovania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva s platnosťou od 17.5.2021 sa na našej ZUŠ obnovuje vyučovanie prezenčnou formou tak v hudobnom ako aj vovýtvarnom odbore.Pre plynulé spustenie prezenčnej výučby v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky ataktiež...

Aktuálny oznam

Vážení rodičia, milí žiaci. Vyučovanie od pondelka 8.3.2021 bude prebiehať ako doteraz: a) prezenčne – individuálna výučba ( okrem spevu a dychových nástrojov ) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ ( test zamestnancov a zákonného zástupcu ) b) dištančne – to znamená, že...