Zmena riaditeľa školy

Na základe výsledkov výberového konania na riaditeľa ZUŠ v Tvrdošíne, bola od 1. júla 2019 zriaďovateľom Mesta Tvrdošín poverená za riaditeľku pani Dana Pavkovová (najviac na 6 mesiacov) do ďalšieho výberového konania. Z dôvodu personálnych zmien vo vedení školy,...
VERNISÁŽ a ABSOLVENTSKÝ KONCERT v Art Galérii Schürger

VERNISÁŽ a ABSOLVENTSKÝ KONCERT v Art Galérii Schürger

30. mája 2019 sa uskutočnila Vernisáž výtvarných prác našich žiakov prvej časti I. stupňa pod vedením pedagógov Mgr. Miroslavy Kurajdovej a Bc. Ľudmily Verzálovej v spolupráci so ZUŠ Spišské Podhradie. Vďaka pani učiteľke Mgr. Paule Maliňákovej si žiaci zo Spiša...
Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Dňa 23.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Liesku. Naša škola má v obci Liesek zriadené elokované pracovisko. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Pedagógovia a žiaci hudobného odboru spolu vytvorili pre žiakov materskej školy...