OZNAM – uzatvorenie budovy ZUŠ Tvrdošín

Od pondelka 26.10.2020 bude budova našej ZUŠ zatvorená. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude vyučovanie prebiehať v obidvoch odboroch ( hudobnom aj výtvarnom ) dištančne a to do odvolania ( minimálne do 30.11.2020). V prípade akýchkoľvek otázok a...

Zápis žiakov 2020/2021

Oznamujeme všetkým žiakom našej ZUŠ, že zápis do nového ročníka sa uskutoční 2. septembra 2020 od 9:00 – 17:00. Zároveň upozorňujeme rodičov a žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, že 2. – 7. septembra 2020, v čase od 13:00 – 17:00 hod....

Úvod šk. roku 2020/2021 – dokumenty Covid-19

Milí rodičia. V prvom rade Vám chcem poďakovať za Vašu priazeň a dôveru, s ktorou zverujete svoje deti do našej pedagogickej starostlivosti. Zároveň Vás však chcem poprosiť o zvýšenú pozornosť v súvislosti so situáciou rozvoja ochorenia Covid-19 na Slovensku, ktorej...

Talentové prijímacie skúšky 2020

Aj keď máme prázdniny v plnom prúde, rozhodli sme sa Vás s predstihom informovať o termínoch talentových prijímacích skúšok na našej ZUŠ a jej elokovaných pracoviskách. Potrebné informácie nájdete v nasledovných odkazoch Talentové prijímacie skúšky ZUŠ...