Drevený kostolík – koncert 2019

Drevený kostolík – koncert 2019

Dňa 22. septembra 2019 v nedeľu o 15:30 hodine v gotickom drevenom kostolíku Všetkých svätých v Tvrdošíne sa uskutočnil Koncert pri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva s témou Dedičstvo našich predkov. Ohromujúci priestor, nádherná téma a úžasný program,...

Oznam o úhrade školného za mesiace IX. – XII. / 2019

Vážení rodičia! Úhradu platby školného za mesiace september až december roku 2019 je potrebné vykonať do 11. októbra 2019 u triedneho učiteľa alebo v riaditeľni podľa nasledovnej tabuľky: Prípravné štúdiumskupinové vyučovanieVýtvarný odborHudobný odbor5€ /...

Zápis do školského roku 2019/2020

Pozývame všetkých súčasných aj novoprijatých žiakov ZUŠ Tvrdošín na zápis, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich termínoch: Tvrdošín – 3. septembra 2019 – utorok od 11:30 do 14:00 Zuberec – 4. septembra 2019 – streda od 12:30 Liesek – 5....