Pozývame všetkých súčasných aj novoprijatých žiakov ZUŠ Tvrdošín na zápis, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:


Tvrdošín3. septembra 2019 – utorok od 11:30 do 14:00

Zuberec4. septembra 2019 – streda od 12:30

Liesek5. septembra 2019 – štvrtok od 13:30