Elokované pracoviská pôsobiace pod ZUŠ Tvrdošín

ZŠ s materskou školou Zuberec

Adresa: Andreja Bažíka 20, Zuberec

ZŠ s materskou školou Liesek

   Adresa: Staničná 324, Liesek  

ZŠ M. Medveckej Medvedzie

Adresa: Medvedzie 155, Tvrdošín