Pedagogickí zamestnanci

Klavírne oddelenie:

Mgr. Markéta Janoštínová

Mgr. Mária Kordiaková, DiS. art.

Mgr. art. Jaroslav Maďara

Lena Mikulášová

Mgr. art. Katarína Ondríková

Dana Pavkovová

Alexandra Pániková

Mgr. Andrej Škuláň, DiS. art.

Alena Topalová, DiS. art.

Mgr. Zuzana Vaseková

Mgr. Katarína Zuberská, Dis. art.

Lenka Žuffová, DiS. art.

Akordeónové oddelenie:

Elena Balleková, DiS. art.

Mgr. art. Jaroslav Maďara

Mgr. art. Stanislav Vasek

Gitarové oddelenie:

Bc. Dávid Gálik

Mgr. Zdeno Reguly

Mgr. Štefan Žembéry

Husľové oddelenie:

Mgr. Miroslava Kurajdová

Bc. Alžbeta Tuková

Dychové oddelenie:

Mgr. Martina Rajniaková

Mgr. Zdeno Reguly

Zuzana Suchánková

Oddelenie hudobnej náuky:

Mgr. Mária Čierna (RD)

Mgr. Zuzana Korená (RD)

PaedDr. Jana Mačňáková (MD)

Mgr. Zuzana Vaseková

Mgr. Katarína Zuberská, DiS. art.

Výtvarný odbor:

Mgr. Júlia Gašperová (RD)

Bc. Ľudmila Verzálová

Mgr. Miroslava Kurajdová

Mgr. Mária Paterová

Nepedagogickí zamestnanci:

Anna Benčíková Anna, administratívna pracovníčka

Valéria Medvecká,

upratovačka