Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie 26. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci! Všetci ste pozvaní na chrámový koncert ku cti sv. Cecílie do Kostola Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 26.11.2023 v nedeľu o 16:30 hodine. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Pavkovová Dana, riaditeľka...

Koncerty na našej škole

Valentínsky koncert – 14.2.2023 o 16:30 hodine v Galérii Schürger sa uskutočnilo príjemné stretnutie našich malých umelcov, skvelých pedagógov našej ZUŠ a priaznivcov hudby a umenia zároveň. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, osobitne chcem...

Talentové skúšky 2022

Pozývame Vás na talentové skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. - 17. júna 2022.Viac informácií v priložených dokumentoch pod článkom. S pozdravomDana Pavkovová, riaditeľka ZUŠ Talentové skúšky 2022 na pracovisku TvrdošínStiahnuť Talentové skúšky 2022 na pracovisku...

Absolventský koncert 2022

Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov, priateľov, všetkých tých, ktorí pri nás po celý čas štúdia stáli a podporovali nás. Ďakujeme. Riaditeľstvo ZUŠ

Školská súťaž 18. ročník 2022

Školská súťaž - 18. ročník 2022. V roku 2020 sa nám z dôvodu pandémie nepodarilo zrealizovať súťaž v hudobnom odbore. Pre výtvarný odbor pandémia COVID-19 nebola prekážkou.. V roku 2021 prebehla súťaž v obidvoch odboroch. V hudobnom formou nahrávok. Rok 2022 nám...

2021/2022 – informácie aktivitách v prvom polroku

Po úspešne zvládnutých prijímacích skúškach, s počtom žiakov 374 ( k 15.09.2021 )sme sa plní síl a predsavzatí pustili do nového školského roka. Však nie nadlho. V októbri (25.10.) sa prestala učiť prezenčne hudobná náuka a výtvarná výchova. V novembri (29.11.)...

Talentové prijímacie skúšky 2021

Vážení rodičia, pozvánka na talentové prijímacie skúšky do hudobného odboru platí aj pre žiakov z Liesku, ktorí majú záujem navštevovať štúdium na našej škole. Z dôvodu pandémie COVID - 19 nám ešte stále nebol povolený vstup do priestorov ZŠ v Liesku. Danú situáciu...

Chrámový koncert v Liesku 19. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, žiaci!Všetci ste srdečne pozvaní na chrámový koncert žiakov a učiteľov našej ZUŠ do Farského kostola sv. Michala Archanjela v Liesku v nedeľu 19.11.2023 o 14:00 hod.Tešíme sa na Vás.Pavkovová Dana, riaditeľka...

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE