Koncert víťazov 2024

Pozývame Vás a Vašich blízkych na Koncert víťazov 20. ročníka školskej súťaže a Výstavu ocenených prác. Zaznejú výnimočné interpretácie diel autorov rôznych období. Príďte načerpať trochu pokoja a kultúrna do Vašich dní. Program koncertu (Koncert víťazov 2024.docx,...

Fašiangový a Valentínsky koncert

Srdečne Vás pozývame na koncerty našich žiakov a pedagógov: Prvý - Fašiangový koncert - sa uskutoční v ZŠ s MŠ Liesek 12. februára 2024 (pondelok) o 16:00 hod.Druhý - Valentínsky koncert - sa uskutoční v Art Galéri Schürger 13. februára 2024 (utorok) o 17:00...

Školné 1. – 6. / 2024

Informácie pre rodičov – úhrada školného za obdobie január – jún 2024. Základná umelecká škola, Školská 872, 027 44 Tvrdošín prešla od 1.1.2024 na právnu subjektivitu. Škola má vytvorený svoj účet a rodičia musia uhrádzať školné na tento účet. SK50 0900 0000 0052...

Nový rok 2024

Vážení rodičia, milí naši žiaci, kolegovia, všetci naši priatelia!Chcem úprimne zo srdca vám všetkým – nám spoločne zaželať v Novom roku 2024 pevné zdravie,veľa lásky, pokoj v rodinách a v srdci radosť. Nech každým začatým dňom sa toto prianie...

November 2023 na ZUŠ Tvrdošín

Tešíme sa a blahoželáme ! Hnúšťanský akord 2023 – školské kolo súťaže vo vedomostiach z hudobnej náuky – 23.10.2023 na našej ZUŠ, profesionálny prístup pani učiteliek Mgr. K. Zuberskej, PaedDr. J. Mačňákovej , Mgr. Z. Vasekovej a šikovnosť, zanietenosť...

Môj prvý koncert 2023

Milí rodičia, starí rodičia, vážení kolegovia, milí naši žiaci a všetci naši priatelia! Srdečne vás všetkých pozývame na Môj prvý koncert, výstavu zajtra 30.11.2023 do Spoločenskej sály na Medvedzí. O 15:30 hodine sa vám predstavia naši prváci z elokovaných pracovísk...

Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie 26. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci! Všetci ste pozvaní na chrámový koncert ku cti sv. Cecílie do Kostola Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 26.11.2023 v nedeľu o 16:30 hodine. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Pavkovová Dana, riaditeľka...

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE