Rada školy

Zloženie rady školy:

Rada školy má 11 členov.

Členmi rady školy sú:

Predseda:

Mgr. Eva Káziková

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Markéta Janoštínová

Mgr. Júlia Gašperová

Ostatní zamestnanci:

Anna Benčíková

Zástupcovia rodičov:

Mgr. Marcela Garbiarová

Mgr. Pavol Šroba

Mgr. Lucia Šrobová Lexmann

Zástupcovia zriaďovateľa:

PhDr. Miroslav Gabara

MUDr. Ján Jelenčík

MUDr. Stanislav Fukas

Mgr. Dušan Šoltés