ADRESA ŠKOLY

ZUŠ Tvrdošín

Školská 872
02744 Tvrdošín
Telefónne číslo: 043/532 2202
E-mail: zustvrdosin@gmail.com

ZRIAĎOVATEĽ

Mesto Tvrdošín

Trojičné Námestie 185/2
02744 Tvrdošín
Web stránka: www.tvrdosin.sk

DANA PAVKOVOVÁ

RIADITEĽKA

ZÁSTUPKYŇA

ANNA BENČÍKOVÁ

ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA