Vyberte stranu

    Archív

VERNISÁŽ a ABSOLVENTSKÝ KONCERT v Art Galérii Schürger

30. mája 2019 sa uskutočnila Vernisáž výtvarných prác našich žiakov prvej časti I. stupňa pod vedením pedagógov Mgr. Miroslavy Kurajdovej a Bc. Ľudmily Verzálovej v spolupráci so ZUŠ Spišské Podhradie. Vďaka pani učiteľke Mgr. Paule Maliňákovej si žiaci zo Spiša...

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2019

20. mája 2019 sa v spoločenskej sále na Medvedzí predstavilo 18 absolventov I. stupňa našej ZUŠ v Tvrdošíne. So svojimi pedagógmi pripravili pre všetkých prítomných krásny hudobný program, ktorý potešil ucho poslucháča a pohladil dušu. 

REGIONÁLNA SÚŤAŽ V HRE NA DYCHOVÉ NÁSTROJE TRSTENÁ 2019

Dňa 21. 5. 2019 sa konala na ZUŠ v Trstenej regionálna súťaž v sólovej hre na dychovénástroje. Predsedkyňou poroty bola Mgr. Anna Brezániová a členovia poroty boli BA. DianaČornáková, MBA, DiS. art., a Mgr. Martin Namislovský. Našu školu úspešne reprezentovaližiaci...

Výchovný koncert pre žiakov materskej školy v Liesku

Dňa 23.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Liesku. Naša škola má v obci Liesek zriadené elokované pracovisko. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Pedagógovia a žiaci hudobného odboru spolu vytvorili pre žiakov materskej školy...