Archív

Talentové prijímacie skúšky 2021

Vážení rodičia, pozvánka na talentové prijímacie skúšky do hudobného odboru platí aj pre žiakov z Liesku, ktorí majú záujem navštevovať štúdium na našej škole. Z dôvodu pandémie COVID - 19 nám ešte stále nebol povolený vstup do priestorov ZŠ v Liesku. Danú situáciu...

Oznam o obnove vyučovania

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva s platnosťou od 17.5.2021 sa na našej ZUŠ obnovuje vyučovanie prezenčnou formou tak v hudobnom ako aj vovýtvarnom odbore.Pre plynulé spustenie prezenčnej výučby v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky ataktiež...

Aktuálny oznam

Vážení rodičia, milí žiaci. Vyučovanie od pondelka 8.3.2021 bude prebiehať ako doteraz: a) prezenčne – individuálna výučba ( okrem spevu a dychových nástrojov ) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ ( test zamestnancov a zákonného zástupcu ) b) dištančne – to znamená, že...

AKTUÁLNY OZNAM

Milí rodičia,srdečne Vás pozdravujem a prajem hlavne pevné zdravie a veľa pozitívnej energie do ďalších pracovných dní. Chcem sa veľmi pekne poďakovať vám všetkým za doterajšiu spoluprácu. Zariadenie našej ZUŠ sa otvára čiastočne. V súvislosti s epidemiologickou...

Nebuď otrok drog

Aktívne sa zapájame do súťaže TASR a preto zverejňujeme nasledovný odkaz na video. https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac Celý seriál s názvom Opýtaj sa hviezdy, ktorý obsahuje rozhovory so šiestimi známymi osobnosťami si môžete pozrieť na adrese:...

Školský rok 2020

Školský rok 2020/2021 začal pre nás všetkých úspešne. Po veľmi náročnej forme dištančného vzdelávania, sme opäť začali pracovať prezenčne. Aj keď v neskoršom termíne prijímacích pohovorov, sa nám podarilo prijať na štúdium na našej škole 30 žiakov do prípravného...

Hudobná náuka online

Koronavírus nám nečakane zmenil všetky naše zaužívané zvyky a plány. A tak sme zo dňa na deň prešli z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú. Nikto netušil, ako bude online vzdelávanie fungovať, no nevzdali sme sa a hľadali nové spôsoby. Začali sme používať...

Školská súťaž – 17. ročník 2021

Do súťaže sa zapojilo okolo 100 žiakov z hudobného odboru - 96 bolo ocenených a z 50 vybraných prác žiakov výtvarného odboru, bolo 27 ocenených. Tie najlepšie výkony žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v hudobnom odbore za každý nástroj a taktiež ocenené...