Archív

OZNAM – uzatvorenie budovy ZUŠ Tvrdošín

Od pondelka 26.10.2020 bude budova našej ZUŠ zatvorená. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude vyučovanie prebiehať v obidvoch odboroch ( hudobnom aj výtvarnom ) dištančne a to do odvolania ( minimálne do 30.11.2020). V prípade akýchkoľvek otázok a...

Zápis žiakov 2020/2021

Oznamujeme všetkým žiakom našej ZUŠ, že zápis do nového ročníka sa uskutoční 2. septembra 2020 od 9:00 - 17:00. Zároveň upozorňujeme rodičov a žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, že 2. – 7. septembra 2020, v čase od 13:00 – 17:00 hod. budú...

Úvod šk. roku 2020/2021 – dokumenty Covid-19

Milí rodičia. V prvom rade Vám chcem poďakovať za Vašu priazeň a dôveru, s ktorou zverujete svoje deti do našej pedagogickej starostlivosti. Zároveň Vás však chcem poprosiť o zvýšenú pozornosť v súvislosti so situáciou rozvoja ochorenia Covid-19 na Slovensku, ktorej...

Talentové prijímacie skúšky 2020

Aj keď máme prázdniny v plnom prúde, rozhodli sme sa Vás s predstihom informovať o termínoch talentových prijímacích skúšok na našej ZUŠ a jej elokovaných pracoviskách. Potrebné informácie nájdete v nasledovných odkazoch Talentové prijímacie skúšky ZUŠ...

Aktuálne správy

Vážení rodičia, milí žiaci, všetci naši priaznivci. Aj napriek ťažkej situácii, keď je naša škola uzatvorená, mám pre vás všetkých veľmi dobré správy: · Naši žiaci sa pripravovali na štúdium na stredné umelecké školy · Získali sme ocenenia v súťažiach · Úspešne sme...