Archív

Rozhodnutie ministerstva školstva

ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODĽA § 150 ods. 8 ZÁKONA č. 245/2008 Z.z. O VÝCHOVE A VZDELANÍ S platnosťou od 30. marca 2020 do odvolania,je školské zariadenie Základná umelecká škola v Tvrdošíne, spolu s elokovanými pracoviskami – Zuberec,...

Vianočné koncerty 2019

V dňoch 16. - 18. decembra 2019 sa uskutočnili Vianočné koncerty na jednotlivých pracoviskách ZUŠ Tvrdošín. Účinkujúci spolu s ich pedagógmi vytvorili neopakovateľnú vianočnú atmosféru a potešili nejedno srdce. Fotogaléria Vianočný koncert Liesek Fotogaléria Vianočný...

Môj prvý koncert 2019

Dňa 28. novembra 2019 sa v malej sále v MSKS na Medvedzii uskutočnil Môj prvý koncert spojený s výstavou výtvarných prác. Naši najmenší umelci sa predstavili so skladbičkami, ktoré stihli nacvičiť so svojimi pedagógmi počas ich krátkeho pôsobenia na našej škole. Aj...

Súťaž Čarovná flauta 2019

V dňoch 20. 11. - 22. 11.2019 sa uskutočnila v ZUŠ Nižná celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje. Našu ZUŠ Tvrdošín úspešne reprezentovali žiaci z triedy p. uč. Zuzany Suchánkovej a p. uč. Mgr. Zdena Regulyho. Z triedy p. uč. Suchánkovej sa v 1. kat....