Archív

Koncerty na našej škole

Valentínsky koncert – 14.2.2023 o 16:30 hodine v Galérii Schürger sa uskutočnilo príjemné stretnutie našich malých umelcov, skvelých pedagógov našej ZUŠ a priaznivcov hudby a umenia zároveň. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, osobitne chcem...

Husľová dielňa 2023

V dňoch 9. a 10. 2. 2023  sa pani učiteľka Mgr. Miroslava Kurajdová so žiačkou Klárou Gabaríkovou (8 rokov), zúčastnili Husľovej dielne, workshopu, ktorý sa venuje rozvoju interpretačného umenia mladých talentovaných huslistov z celého Slovenska....

Fašiangový koncert v Liesku

Pondelok 20.2. 2023 o 16:00 hodine v priestoroch ZŠ s MŠ Liesek. Predstavia sa žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Tvrdošíne. Srdečne vás všetkých pozývame.