Archív

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov. Dňa 8. 11. 2019 nás v Brne úspešne reprezentovala naša žiačka Marta Janoštínová, pod vedením p. učiteľky Mgr. Markéty Janoštínovej. Získali sme pamätný list a ničím nenahraditeľné nové...

Rodičovský príspevok v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia, výška rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020 za výtvarný aj hudobný odbor je 15 eur na žiaka a následne za každého ďalšieho súrodenca je 13 eur. Príspevok môžete poslať na č. účtu: SK16 8330 0000 0028 0123 7779 Variabilný symbol: pre...

Bohúňova paleta 2019

Bohúňova paleta 2019

Na XXII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne sa zúčastnilo 203 škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska, v celkovom počte prác 2267. Z nich porota udelila 186 ocenení. Práca Nely Gaššayovej sa umiestnila v bronzovom pásme. Blahoželáme Nelke...

Drevený kostolík – koncert 2019

Drevený kostolík – koncert 2019

Dňa 22. septembra 2019 v nedeľu o 15:30 hodine v gotickom drevenom kostolíku Všetkých svätých v Tvrdošíne sa uskutočnil Koncert pri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva s témou Dedičstvo našich predkov. Ohromujúci priestor, nádherná téma a úžasný program,...