Archív

Fašiangový a Valentínsky koncert

Srdečne Vás pozývame na koncerty našich žiakov a pedagógov: Prvý - Fašiangový koncert - sa uskutoční v ZŠ s MŠ Liesek 12. februára 2024 (pondelok) o 16:00 hod.Druhý - Valentínsky koncert - sa uskutoční v Art Galéri Schürger 13. februára 2024 (utorok) o 17:00...

Školné 1. – 6. / 2024

Informácie pre rodičov – úhrada školného za obdobie január – jún 2024. Základná umelecká škola, Školská 872, 027 44 Tvrdošín prešla od 1.1.2024 na právnu subjektivitu. Škola má vytvorený svoj účet a rodičia musia uhrádzať školné na tento účet. SK50 0900 0000 0052...

Nový rok 2024

Vážení rodičia, milí naši žiaci, kolegovia, všetci naši priatelia!Chcem úprimne zo srdca vám všetkým – nám spoločne zaželať v Novom roku 2024 pevné zdravie,veľa lásky, pokoj v rodinách a v srdci radosť. Nech každým začatým dňom sa toto prianie...

November 2023 na ZUŠ Tvrdošín

Tešíme sa a blahoželáme ! Hnúšťanský akord 2023 – školské kolo súťaže vo vedomostiach z hudobnej náuky – 23.10.2023 na našej ZUŠ, profesionálny prístup pani učiteliek Mgr. K. Zuberskej, PaedDr. J. Mačňákovej , Mgr. Z. Vasekovej a šikovnosť, zanietenosť...