Školský rok 2020

Školský rok 2020/2021 začal pre nás všetkých úspešne. Po veľmi náročnej forme dištančného vzdelávania, sme opäť začali pracovať prezenčne. Aj keď v neskoršom termíne prijímacích pohovorov, sa nám podarilo prijať na štúdium na našej škole 30 žiakov do prípravného...

Hudobná náuka online

Koronavírus nám nečakane zmenil všetky naše zaužívané zvyky a plány. A tak sme zo dňa na deň prešli z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú. Nikto netušil, ako bude online vzdelávanie fungovať, no nevzdali sme sa a hľadali nové spôsoby. Začali sme používať...