Koronavírus nám nečakane zmenil všetky naše zaužívané zvyky a plány. A tak sme zo dňa na deň prešli z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú. Nikto netušil, ako bude online vzdelávanie fungovať, no nevzdali sme sa a hľadali nové spôsoby.

Začali sme používať Messenger, Skype, zistili sme ako funguje Zoom, Kahoot!, LearningApps a pod.  Tvorba pracovných listov a prezentácií sa stala našou každodennou súčasťou.

Po vzájomnej dohode s rodičmi som pripravila Hudobný adventný kalendár, ktorým si žiaci krátia čakanie na Vianoce.

Verím, že sa doba online vyučovania pomaličky blíži ku koncu a čoskoro sa so žiakmi stretneme osobne v triedach a na online obdobie budeme už len spomínať.

p. uč. Katarína Zuberská