Školský rok 2020/2021 začal pre nás všetkých úspešne.

Po veľmi náročnej forme dištančného vzdelávania, sme opäť začali pracovať prezenčne. Aj keď v neskoršom termíne prijímacích pohovorov, sa nám podarilo prijať na štúdium na našej škole 30 žiakov do prípravného štúdia a 19 žiakov priamo do prvého ročníka v hre na klavíri, akordeóne, husliach, gitare a zobcovej flaute. O štúdium vo výtvarnom odbore prejavilo záujem 19 žiakov. Tak naša škola k 15. septembru uzatvorila stav žiakov číslom 397.

Nadšenie i množstvo plánov do nasledujúceho obdobia, nám pedagógom, ale aj naším žiakom a študentom opäť prerušila situácia v dôsledku pandémie COVID – 19. A deň 26. október 2020 je opäť začiatkom dištančného vzdelávania na našej škole až do odvolania.

Aj keď sme už boli lepšie pripravení a mali viac skúsení z predošlého obdobia, naša práca priniesla množstvo náročných a neočakávaných situácií, tak pre nás pedagógov ako aj pre našich žiakov a samozrejme rodičov.

No nevzdali sme sa a spoločnými silami sme dosiahli úžasné výkony. Poďakovanie patrí všetkých pedagógom na našej škole, naším žiakom a najmä rodičom, ktorí pri nás stáli. Chceme sa aspoň niekoľkými krátkymi nahrávkami s vami podeliť o kúsok našej spoločnej práce. Niektoré nahrávky sa podarilo uskutočniť ešte počas prezenčnej formy vyučovania, iné vznikli v spolupráci s rodičmi v domácom prostredí a poslúžia ako program na súťaže a skúšky. Viacerí z vás ….. sú to aj mnohí rodičia,  kamaráti, neverili, že dištančnú formu výučby zvládneme. Práve pre vás sme pripravili krátke videá a nahrávky, ako sa to zvládnuť dá. Náročne, vyčerpávajúco, ale s plným nasadením, nielen v hudobnom odbore, ale aj vo výtvarnom. Žiaci vytvorili nádherné práce, ktoré nás budú ako školu reprezentovať na rôznych súťažiach.

Fragmenty online výučby p. uč. Markéty Janoštinovej:

Nasledujúce ukážky pripravili Mgr. Z. Reguly, Mgr. Š. Žembéry, Mgr. art. K. Ondríková, Mgr. M. Kurajdová a Mgr. M. Švedová:

Obrovské poďakovanie patrí všetkých kolegom, našim žiakom a rodičom. S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami Vám chcem zaželať najmä zdravie, ale aj pokoj a lásku v srdci, vieru a nádej, že spoločne bez zbytočnej závisti a osočovania to zvládneme. Nech nám tieto, tak vzácne dni v roku, prinesú silu do nasledujúceho obdobia.

PF 2021