Koncert víťazov 2024

Pozývame Vás a Vašich blízkych na Koncert víťazov 20. ročníka školskej súťaže a Výstavu ocenených prác. Zaznejú výnimočné interpretácie diel autorov rôznych období. Príďte načerpať trochu pokoja a kultúrna do Vašich dní. Program koncertu (Koncert víťazov 2024.docx,...

Fašiangový a Valentínsky koncert

Srdečne Vás pozývame na koncerty našich žiakov a pedagógov: Prvý – Fašiangový koncert – sa uskutoční v ZŠ s MŠ Liesek 12. februára 2024 (pondelok) o 16:00 hod.Druhý – Valentínsky koncert – sa uskutoční v Art Galéri Schürger 13. februára 2024...

Školné 1. – 6. / 2024

Informácie pre rodičov – úhrada školného za obdobie január – jún 2024. Základná umelecká škola, Školská 872, 027 44 Tvrdošín prešla od 1.1.2024 na právnu subjektivitu. Škola má vytvorený svoj účet a rodičia musia uhrádzať školné na tento účet. SK50 0900 0000 0052...