Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie 26. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci! Všetci ste pozvaní na chrámový koncert ku cti sv. Cecílie do Kostola Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 26.11.2023 v nedeľu o 16:30 hodine. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Pavkovová Dana, riaditeľka...

Chrámový koncert v Liesku 19. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, žiaci!Všetci ste srdečne pozvaní na chrámový koncert žiakov a učiteľov našej ZUŠ do Farského kostola sv. Michala Archanjela v Liesku v nedeľu 19.11.2023 o 14:00 hod.Tešíme sa na Vás.Pavkovová Dana, riaditeľka...