Nový rok 2024

Vážení rodičia, milí naši žiaci, kolegovia, všetci naši priatelia!Chcem úprimne zo srdca vám všetkým – nám spoločne zaželať v Novom roku 2024 pevné zdravie,veľa lásky, pokoj v rodinách a v srdci radosť. Nech každým začatým dňom sa toto prianie...

November 2023 na ZUŠ Tvrdošín

Tešíme sa a blahoželáme ! Hnúšťanský akord 2023 – školské kolo súťaže vo vedomostiach z hudobnej náuky – 23.10.2023 na našej ZUŠ, profesionálny prístup pani učiteliek Mgr. K. Zuberskej, PaedDr. J. Mačňákovej , Mgr. Z. Vasekovej a šikovnosť, zanietenosť...

Môj prvý koncert 2023

Milí rodičia, starí rodičia, vážení kolegovia, milí naši žiaci a všetci naši priatelia! Srdečne vás všetkých pozývame na Môj prvý koncert, výstavu zajtra 30.11.2023 do Spoločenskej sály na Medvedzí. O 15:30 hodine sa vám predstavia naši prváci z elokovaných pracovísk...

Chrámový koncert ku cti sv. Cecílie 26. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, milí žiaci! Všetci ste pozvaní na chrámový koncert ku cti sv. Cecílie do Kostola Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne 26.11.2023 v nedeľu o 16:30 hodine. Tešíme sa na Vás. S pozdravom Pavkovová Dana, riaditeľka...

Chrámový koncert v Liesku 19. 11. 2023

Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, žiaci!Všetci ste srdečne pozvaní na chrámový koncert žiakov a učiteľov našej ZUŠ do Farského kostola sv. Michala Archanjela v Liesku v nedeľu 19.11.2023 o 14:00 hod.Tešíme sa na Vás.Pavkovová Dana, riaditeľka...