Milí rodičia, starí rodičia, kolegovia, žiaci!
Všetci ste srdečne pozvaní na chrámový koncert žiakov a učiteľov našej ZUŠ do Farského kostola sv. Michala Archanjela v Liesku v nedeľu 19.11.2023 o 14:00 hod.
Tešíme sa na Vás.
Pavkovová Dana, riaditeľka ZUŠ