Súťaž Čarovná flauta 2019

V dňoch 20. 11. – 22. 11.2019 sa uskutočnila v ZUŠ Nižná celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje. Našu ZUŠ Tvrdošín úspešne reprezentovali žiaci z triedy p. uč. Zuzany Suchánkovej a p. uč. Mgr. Zdena Regulyho. Z triedy p. uč. Suchánkovej sa v 1....