V dňoch 20. 11. – 22. 11.2019 sa uskutočnila v ZUŠ Nižná celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje.

Našu ZUŠ Tvrdošín úspešne reprezentovali žiaci z triedy p. uč. Zuzany Suchánkovej a p. uč. Mgr. Zdena Regulyho.

Z triedy p. uč. Suchánkovej sa v 1. kat. umiestnila na krásnom 3. mieste A. Gostíková, ktorá získala aj  cenu o najmladšieho účastníka tejto súťaže.
V 2. kat. sa umiestnila na úspešnom 3. mieste L. Šrobová z triedy Z. Suchánkovej.
V 4. kat. získala žiačka K. Gostíková medzi početnou konkurenciou pekné čestné uznanie.
Žiak M. Buc z triedy p. uč. Mgr. Regulyho nezískal žiadne umiestnenie.

Všetkým gratulujeme za úspešné reprezentovanie našej ZUŠ Tvrdošín.
Veľké poďakovanie patrí aj šikovným korepetítorom a to p. uč. Mgr. art. Kataríne Ondríkovej a p. uč. Mgr. Markéte Janoštínovej.