Súťaž Čarovná flauta 2019

V dňoch 20. 11. – 22. 11.2019 sa uskutočnila v ZUŠ Nižná celoslovenská súťaž v hre na drevené dychové nástroje. Našu ZUŠ Tvrdošín úspešne reprezentovali žiaci z triedy p. uč. Zuzany Suchánkovej a p. uč. Mgr. Zdena Regulyho. Z triedy p. uč. Suchánkovej sa v 1....

Koncert v charite

Dňa 14. novembra 2019 vo štvrtok o 10:00 hodine sa uskutočnil koncert našich žiakov pod vedením svojich pedagógov pre seniorov v Charite v Trstenej. Veselé skladby a ľudové piesne vniesli radosť do srdiečka našim seniorom a úsmev na ich tvári, bol...

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž

AMADEUS – medzinárodná Mozartova súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov. Dňa 8. 11. 2019 nás v Brne úspešne reprezentovala naša žiačka Marta Janoštínová, pod vedením p. učiteľky Mgr. Markéty Janoštínovej. Získali sme pamätný list a ničím nenahraditeľné nové...

Rodičovský príspevok v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia, výška rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020 za výtvarný aj hudobný odbor je 15 eur na žiaka a následne za každého ďalšieho súrodenca je 13 eur. Príspevok môžete poslať na č. účtu: SK16 8330 0000 0028 0123 7779 Variabilný symbol: pre...
Bohúňova paleta 2019

Bohúňova paleta 2019

Na XXII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne sa zúčastnilo 203 škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska, v celkovom počte prác 2267. Z nich porota udelila 186 ocenení. Práca Nely Gaššayovej sa umiestnila v bronzovom pásme. Blahoželáme Nelke...