Dňa 24.mája 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov MŠ v Tvrdošíne. Koncert sa niesol v znamení jarných kvietkov na lúke. Všetci prítomní mali možnosť vidieť prácu našich žiakov a pedagógov z hudobného odboru.Veríme, že sme u niektorých detí vzbudili záujem učiť sa hrať na hudobnom nástroji, či rozvíjať talent kreslenia