Dňa 21. 5. 2019 sa konala na ZUŠ v Trstenej regionálna súťaž v sólovej hre na dychové nástroje. Predsedkyňou poroty bola Mgr. Anna Brezániová a členovia poroty boli BA. Diana Čornáková, MBA, DiS. art., a Mgr. Martin Namislovský. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci z triedy pani učiteľky Zuzany Suchánkovej a pána učiteľa Mgr. Zdenka Regulyho. Veľké poďakovanie patrí i korepetítorom, ktorí sprevádzali žiakov na súťaži – Mgr. art. Kataríne Ondríkovej a Mgr. Markéte Janoštínovej . Víťazom a pedagógom gratulujeme a všetkým prajeme ešte veľa úspechov a nových síl!
VÝSLEDKY:
I. kategória v hre na zobcovej flaute:
Anna Kabáčová – zlaté pásmo, Lujza Šrobová – zlaté pásmo
II. kategória v hre na zobcovej flaute:
Matej Pindiak – strieborné pásmo
III. kategória v hre na zobcovej flaute:
Katarína Gostíková – zlaté pásmo
IV. kategória v hre na zobcovej flaute:
Daša Vrabčeková – zlaté pásmo
I.A. kategória v hre na drevené dychové nástroje:
Matej Buc – zlaté pásmo
Natália Chromá – strieborné pásmo
II.A. kategória v hre na drevené dychové nástroje:
Sylvia Klimčíková – strieborné pásmo
IV.A. kategória v hre na drevené dychové nástroje:
Katarína Káziková – zlaté pásmo