Do súťaže sa zapojilo okolo 100 žiakov z hudobného odboru – 96 bolo ocenených a z 50 vybraných prác žiakov výtvarného odboru, bolo 27 ocenených.

Tie najlepšie výkony žiakov, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v hudobnom odbore za každý nástroj a taktiež ocenené výtvarné práce si môžu rodičia vypočuť a pozrieť na stránke školy.

Akordeón:
https://youtu.be/ge9nM8MZCeI

Flauta:
https://youtu.be/tIJdojO43sA

Gitara:
https://youtu.be/5Bk-DKxj0XU

Husle:
https://youtu.be/t8DYMyZnPN4

Saxofón:
https://youtu.be/SkjehALdbec

Klavír:
https://youtu.be/MN5qW3X-iAs