AMADEUSmedzinárodná Mozartova súťaž pre mladých klaviristov do 11 rokov.

Dňa 8. 11. 2019 nás v Brne úspešne reprezentovala naša žiačka Marta Janoštínová, pod vedením p. učiteľky Mgr. Markéty Janoštínovej. Získali sme pamätný list a ničím nenahraditeľné nové skúsenosti a poznatky na súťaži, kde sa prezentujú tí najlepší klaviristi z Českej republiky, Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska, Francúzska, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Macedónie, Malajzie, Moldavska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Singapuru, Turecka. Odmenou pre žiaka je aj možnosť zahrať si na kvalitnom nástroji.

Srdečne ďakujeme