Vážení rodičia, výška rodičovského príspevku v šk. roku 2019/2020 za výtvarný aj hudobný odbor je 15 eur na žiaka a následne za každého ďalšieho súrodenca je 13 eur.

Príspevok môžete poslať na č. účtu: SK16 8330 0000 0028 0123 7779
Variabilný symbol: pre žiakov z Tvrdošína 1/pre žiakov z Liesku 2.
Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a odbor, za ktorý platíte.
Prosíme uhradiť do 30. 11. 2019. Ďakujeme za vašu podporu.