Dňa 14. novembra 2019 vo štvrtok o 10:00 hodine sa uskutočnil koncert našich žiakov pod vedením svojich pedagógov pre seniorov v Charite v Trstenej. Veselé skladby a ľudové piesne vniesli radosť do srdiečka našim seniorom a úsmev na ich tvári, bol najkrajším poďakovaním pre všetkých účinkujúcich.

„Nikto nemiluje život tak ako starý človek.“ (Sofokles)