Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministerstva školstva s platnosťou od 17.5.2021 sa na našej
ZUŠ obnovuje vyučovanie prezenčnou formou tak v hudobnom ako aj vo
výtvarnom odbore
.

Pre plynulé spustenie prezenčnej výučby v skupinovom vyučovaní hudobnej náuky a
taktiež vo výtvarnom odbore žiadam rodičov, aby rešpektovali pokyny vyučujúcich,
ktorí sú za daný predmet zodpovední:

Mgr. K. Zuberská, PaedDr. J. Mačňáková(zastupujúca za Mgr. Z. Korenú),
Mgr. Z. Vaseková, Mgr. E. Paľová a Mgr. M. Švedová. Vyučujúce pani učiteľky sa
budú snažiť postaviť rozvrh skupinového vyučovania tak, aby si vaše deti mohli
skombinovať vyučovanie na základných a stredných školách a samozrejme s
vyučovaním hlavného nástroja . Z toho dôvodu prosím všetkých rodičov o maximálnu
ústretovosť, porozumenie pre niektoré možno problémové situácie, ktorým sme
vystavení najmä z dôvodu nepostačujúcich priestorov (nesprístupnené elokované
pracovisko v Liesku z dôvodu opatrení pandémie COVID – 19).

Osobitne prosím rodičov žiakov na elokovanom pracovisku v Liesku
o pochopenie danej situácie, že v prípade ich detí bude výnimočne prebiehať
vyučovanie hudobnej náuky naďalej dištančnou formou do konca školského
roka 2020/2021.


Akékoľvek nejasnosti Vám ochotne vysvetlí triedny učiteľ alebo osobne riaditeľka
školy. Naďalej je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia, ktoré nám
vyplývajú zo školského semaforu (vyhlásenie o bezinfekčnosti, nosenie respirátorov
a rúšok). Všetkým nám záleží na zdraví našich detí ako aj na zdraví každého z nás.
Veľmi pekne ďakujem za porozumenie a spolieham ako vždy na dobrú spoluprácu s
každým z Vás.

S pozdravom Dana Pavkovová, riaditeľka ZUŠ