Vážení rodičia, milí žiaci.

Vyučovanie od pondelka 8.3.2021 bude prebiehať ako doteraz:
a) prezenčne – individuálna výučba ( okrem spevu a dychových nástrojov ) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ ( test zamestnancov a zákonného zástupcu )
b) dištančne – to znamená, že tak ako doteraz žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a starší, skupinová výučba, dychové nástroje

Pre všetkých rodičov a našich priaznivcov máme pripravenú prezentáciu našej online práce, ktorá v sebe skrýva neskutočne veľa trpezlivosti, snahy zo strany žiaka, rodiča a pedagóga. Veríme, že Vám našimi nahrávkami spríjemníme teraz tak náročné obdobie.

Nahrávky nájdete na youtube kanáli našej ZUŠ:

Zatiaľ naši pedagógovia pre Vás pripravili:
Triedne prehrávky p. uč. Markéty Janoštinovej
Triedne prehrávky p. uč. Mgr. Art. Kataríny Ondríkovej

V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovacom procese vás budeme včas informovať.
Ohľadom akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle : 043/532 22 02, 0903 127 435