Milí rodičia,
srdečne Vás pozdravujem a prajem hlavne pevné zdravie a veľa pozitívnej energie do ďalších pracovných dní. Chcem sa veľmi pekne poďakovať vám všetkým za doterajšiu spoluprácu.

Zariadenie našej ZUŠ sa otvára čiastočne.

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na základe odporúčania epidemiologického konzília pristupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR priebežne od 26. 10. 2020 k úprave formy vzdelávania podľa aktuálneho vývoja. Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

Základná umelecká škola vyučuje
a) prezenčne – individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ ( test zamestnancov a zákonného zástupcu )
b) dištančne – to znamená, že tak ako doteraz žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ a starší, skupinová výučba, dychové nástroje.

V čase od 15.-19.februára majú žiaci jarné prázdniny. V prípade akejkoľvek zmeny vo vyučovacom procese vás budeme včas informovať.

Školné je možno uhradiť osobne na riaditeľstve ZUŠ v Tvrdošíne každý pracovný deň pondelok – piatok od 8:00 do 16:30 hodiny.
Prípadne si osobne dohodnúť termín na t. č. 043/5322202, 0903 127 435, alebo u triedneho učiteľa.

Dana Pavkovová, riaditeľka ZUŠ