V dňoch 9. a 10. 2. 2023  sa pani učiteľka Mgr. Miroslava Kurajdová so žiačkou Klárou Gabaríkovou (8 rokov), zúčastnili Husľovej dielne, workshopu, ktorý sa venuje rozvoju interpretačného umenia mladých talentovaných huslistov z celého Slovenska. Pracovali pod vedením husľového virtuóza, pedagóga prestížnej viedenskej univerzity, koncertného majstra Viedenských symfonikov – Dalibor Karvaya. Počas dvoch, nabitých dní si spoločnú prácu na vybraných skladbách vyskúšalo spolu s nami ďalších 20 talentovaných huslistov do 15 rokov z celého Slovenska.

Sprievodným podujatím bol koncert v spolupráci so ŠKO Žilina, na ktorom účinkovala minuloročná laureátka Patrícia Baltazárovič (ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín) a  pred vypredanou sálou Domu umenia Fatra bravúrny výkon predviedol hrou na Stradivari husliach Dalibor Karvay.

Toto podujatie je pre nás veľkou inšpiráciou a zároveň výzvou ďalej popracovať a vylepšovať skladby, ktoré by sme mohli využiť na nadchádzajúcich súťažiach. Veríme, že sa Husľovej dielne zúčastníme aj o rok s väčším počtom žiakov. Pani učiteľke Mgr. M. Kurajdovej ďakujeme a prajeme veľa pracovných úspechov.