Vážení rodičia,
rodičovský príspevok za školský rok 2021/2022 vo výške 10 eur na žiaka v hudobnom aj vo výtvarnom odbore je potrebné uhradiť do 30.11.2022 ( ak ste tak už neurobili v júni 2022 ). Termín sa posúval z dôvodu pandémie COVID-19.
Príspevok môžete poslať na č. účtu: SK16 8330 0000 0028 0123 7779.
Variabilný symbol
pre žiakov z Tvrdošína 1,
– pre žiakov z Liesku 2
.
Do poznámky prosím uveďte meno dieťaťa a odbor za ktorý platíte.
Ďakujeme za vašu podporu.