Školská súťaž – 18. ročník 2022.

V roku 2020 sa nám z dôvodu pandémie nepodarilo zrealizovať súťaž v hudobnom odbore. Pre výtvarný odbor pandémia COVID-19 nebola prekážkou.. V roku 2021 prebehla súťaž v obidvoch odboroch. V hudobnom formou nahrávok.

Rok 2022 nám opäť vrátil možnosť otvoriť školské kolo súťaže prezenčne, tak ako sme boli zvyknutí. Najmä naše deti – naši súťažiaci.

  • 12.4. 2022 hra na husliach – 18 súťažiacich, hra na violončelo – 1 žiačka, všetci boli ocenení. Do poroty prijala pozvanie pani Marta Mikšíková, vynikajúci pedagóg v hre na husliach, pôsobiaci na ZUŠ I. Ballu v Dolnom Kubíne. Súťažný deň prebehol zároveň aj ako metodický.
  • 4.5. 2022 hra na akordeóne – 13 súťažiacich, z toho 10 ocenených.
  • hra na zobcovej, priečnej flaute a saxofóne – 13 súťažiacich, z toho 11 ocenených.
  • hra na gitare – 9 súťažiacich, z toho 8 ocenených.
  • 5.5. 2022 hra na klavíri – 28 súťažiacich, všetci ocenení.
  • 6.5.2022 výtvarný odbor – 80 súťažiacich, z toho 42 ocenených.             

Celkovo 162 súťažiacich – čo znamená fantastický úspech.

Srdečne vás všetkých milí rodičia, starí rodičia a priatelia pozývame na Koncert víťazov dňa 12.5.2022 ( štvrtok ) o 16:30 hodine do spoločenskej sály na Medvedzí.

Súťažiaci si prevezmú diplom a ceny. My ostatní si vypočujeme úžasné výkony a prežijeme príjemný podvečer.

Tešíme sa na vás.

Pavkovová Dana, riaditeľka ZUŠ