ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PODĽA § 150 ods. 8
ZÁKONA č. 245/2008 Z.z. O VÝCHOVE A VZDELANÍ

S platnosťou od 30. marca 2020
do odvolania,
je školské zariadenie
Základná umelecká škola v Tvrdošíne,
spolu s elokovanými pracoviskami – Zuberec, Liesek a Medvedzie
UZATVORENÉ!
Toto opatrenie bude zverejnené aj na stránke školy www.zustvrdosin.sk