Po úspešne zvládnutých prijímacích skúškach, s počtom žiakov 374 ( k 15.09.2021 )sme sa plní síl a predsavzatí pustili do nového školského roka. Však nie nadlho. V októbri (25.10.) sa prestala učiť prezenčne hudobná náuka a výtvarná výchova. V novembri (29.11.) z dôvodu veľmi zlej epidemiologickej situácie aj vyučovanie hry na všetkých hudobných nástrojoch. Vyučovanie prebieha dištančnou formou, minimálne do 10.januára 2022. Všetky plánované a tak rodičmi, žiakmi ,celou verejnosťou očakávané koncerty, sme boli nútení pozastaviť. Aspoň Môj prvý koncert (plánované prvé vystúpenie našich najmenších)a triedne prehrávky každého vyučujúceho  si budete môcť postupne pozrieť formou  nahrávok na stránke školy, prípadne na YouTube.

Obrovské poďakovanie patrí vám Milí rodičia, že ste našou oporou v tejto neľahkej situácii už tretí školský rok – nikto z nás to neočakával. Ďakujem aj vám milí naši žiaci, že aj napriek ťažkým podmienkam máte chuť a vôľu pracovať ďalej. Moje veľké poďakovanie patrí  všetkým mojim kolegom, administratívnej pracovníčke a aj pani upratovačke – celému kolektívu, že svoju prácu vykonávali a naďalej vykonávajú zodpovedne.

Verím, že plní síl a nápadov, no najmä zdraví sa stretneme v Novom roku 2022. Vianočné prázdniny začínajú 20.12.2021 a končia 7.1.2022.

Covid-19 nám veľa zobral ( zážitky, kontakty, úsmevy a pohľady naživo ) mnohým zdravie, blízkych…aj nám nášho kolegu, pána učiteľa Mgr. art. Stanislava Vaseka, s ktorým sme sa navždy rozlúčili 5.12.2021.

Ale verím, že nám nechal vieru a nádej, s ktorou sa pustíme v Novom roku do nových dní a sprevádzať nás bude láska k umeniu. V Novom roku si napíšte do svojich sŕdc, že každý deň je najlepším dňom vášho života a to je najcennejší dar.

Nech Vám Vianoce prinesú radosť duše, nech je pre Vás posolstvo nebeského pokoja šťastím a nech  sa v zdraví stretneme v Novom roku 2022.

V mene celého kolektívu ZUŠ V Tvrdošíne Vám prajem požehnané sviatky.

Dana Pavkovová