Základná umelecká škola, Školská 872, Tvrdošín
Výsledková listina
16. ročník školskej súťaže Výtvarné podoby hudby
3. 6. 2020

Kategória A (žiaci 1. a 2. ročníka):
            Michaela Djubašáková                      1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Simona Rýdziková                            1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Kristína Dedinská                              1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Ema Vrobelová                                  2. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Aneta Harmatová                              2. miesto                     Mgr. Miroslava Kurajdová
            Diana Dudášová                                3. miesto                     Mgr. Miroslava Kurajdová
            Ivana Dudášová                                 3. miesto                     Mgr. Miroslava Kurajdová
            Zuzana Bažíková                               ČU                              Mgr. Miroslava Kurajdová
            Zoja Bažíková                                    ČU                              Mgr. Mária Paterová
            Ján Daniel Strnádel                            ČU                              Bc. Ľudmila Verzálová
            Zuzana Dedinská                               ČU                              Bc. Ľudmila Verzálová
            Thomas Schmiedgen                          ČU                              Mgr. Mária Paterová

Kategória B (žiaci 3. a 4. ročníka):
            Zdenka Belanová                             1. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Marek Ficek                                       1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Karin Škerdová                                  2. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Silvia Beráková                                  2. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Vanesa Jantošíková                           3. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Emma Feniková                                 3. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová         
            Karolína Tekeľová                             ČU                              Mgr. Mária Paterová
            Laura Beth Ulrichová                        ČU                              Bc. Ľudmila Verzálová
            Lea Tekeľová                                     ČU                              Mgr. Mária Paterová

Kategória C (žiaci 1.r./2.č., 2.r./2.č.):
            Nela Gaššayová                                 1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Soňa Harmatová                                1. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Zdenka Valeková                              2. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Johanka Hulejová                              2. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová         
            Zuzana Ondrošová                            3. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Natália Jančová                                  3. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Michaela Jančová                               ČU                              Mgr. Mária Paterová
            Vanesa Balúnová                               ČU                              Bc. Ľudmila Verzálová
            Mária Pardeková                                ČU                              Mgr. Mária Paterová

Kategória D (žiaci 3.r./2.č., 4.r./2.č.):
            Perla Mária Lacková                          1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Nina Feniková                                   1. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Lea Makanová                                   2. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Vanesa Jančová                                 3. miesto                     Mgr. Mária Paterová

Kategória E (žiaci 5.r./2.č.):
            Sára Urbanová                                   1. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Zuzana Valeková                               1. miesto                     Mgr. Mária Paterová
            Mário Kompan                                   3. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová
            Dávid Gonda                                     3. miesto                     Bc. Ľudmila Verzálová

Ocenené práce sú vystavené vo vestibule MsKS na Medvedzí kde si ich môžete prísť pozrieť.