Vážení rodičia, milí žiaci, všetci naši priaznivci.

Aj napriek ťažkej situácii, keď je naša škola uzatvorená, mám pre vás všetkých veľmi dobré správy:

· Naši žiaci sa pripravovali na štúdium na stredné umelecké školy
· Získali sme ocenenia v súťažiach
· Úspešne sme vyhodnotili práce našich žiakov z výtvarného odboru pripravené na školskú
súťaž Výtvarné podoby hudby

A hlavne sme všetci v zdraví prežili celé to náročné obdobie. Poďakovanie patrí celému kolektívu
našej základnej umeleckej školy. Vám milí rodičia a samozrejme našim žiakom, najmä tým, ktorí
v štúdiu nezaháľali a venovali sa príprave aj priamo z domu. Online výučba nás určite upozornila na
skutočnosť: že je potrebné si oveľa viac vážiť jeden druhého – prácu toho druhého.

Lukáš Janoštín pod vedením pani učiteľky Mgr. Markéty Janoštínovej bol prijatý na Konzervatórium v Prahe v hre na husliach. Lukášovi blahoželáme. Ďakujeme aj pani učiteľke,že nás úspešne reprezentovali na súťažiach a koncertoch.

Sára Šprláková z klavírnej triedy Mgr. art. Kataríny Ondríkovej bola prijatá na Konzervatórium
v Žiline. Blahoželáme. Poďakovanie patrí pani učiteľke Ondríkovej, ale zároveň aj pani učiteľke Anne
Psotovej, ktorá ju tiež niekoľko rokov pripravovala na štúdium. Sáre ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu na koncertoch, súťažiach a želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu, taktiež
v osobnom živote.

Dávid Gonda z výtvarnej triedy Bc. Ľudmily Verzálovej bol prijatý na Strednú umeleckú školu
v Nižnej. Aj keď sa rozhodol pre štúdium na SPŠ I. Gessaya na Medvedzí – srdečne blahoželáme.
Ďakujeme pani učiteľke Verzálovej a Dávidovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme mu
veľa úspechov v ďalšom štúdiu, taktiež v osobnom živote.

Zuzana Valeková z výtvarnej triedy p.uč Mgr. Márie Paterovej bola prijatá na Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne – odevný dizajn. Zuzke ďakujeme za reprezentáciu školy na súťažiach a okrem poďakovania pani učiteľke Paterovej,ďakujeme aj Mgr. Júlii Gašperovej a Mgr. Miroslave Kurajdovej – taktiež za prípravu na štúdium.