ROZHODNUTIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PODĽA § 150 ods. 8
ZÁKONA č. 245/2008 Z.z.
O VÝCHOVE A VZDELANÍ

S účinnosťou od 10. júna 2020
do 30. júna 2020,
zriaďovateľ Mesto Tvrdošín
 rozhodol, že školské zariadenie
Základná umelecká škola v Tvrdošíne,
spolu s elokovanými pracoviskami – Zuberec, Liesek a Medvedzie je

UZATVORENÉ!

Toto opatrenie bude zverejnené aj na stránke školy www.zustvrdosin.sk