Základná umelecká škola Tvrdošín oznamuje rodičom, žiakom a všetkým záujemcom,
že prihlášky na štúdium v školskom roku 2020/2021 môžete do Základnej umeleckej školy doručiť do 30.6.2020.

Na výber ponúkame prihlášku na stiahnutie, ktorú si môžete vytlačiť a poštou doručiť na adresu školy
ZUŠ Tvrdošín, Školská 872, 027 44 Tvrdošín,
alebo elektronickú prihlášku.

Na základe doručenia prihlášky Vám Základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr do 15.augusta 2020 na webovej stránke školy .

V prípade potreby nás kontaktujte na čísle 0903 127 435.

Tešíme sa na vás.