Drevený kostolík koncert 2019

Dňa 22. septembra 2019 v nedeľu o 15:30 hodine v gotickom drevenom kostolíku Všetkých svätých v Tvrdošíne sa uskutočnil Koncert pri príležitosti Európskeho kultúrneho dedičstva s témou Dedičstvo našich predkov.

Ohromujúci priestor, nádherná téma a úžasný program, ktorý pripravili učitelia a žiaci našej školy.
Poďakovanie patrí všetkým pedagógom :
Mgr. Markéte Janoštínovej, pod jej vedením speváckemu zboru
Zuzane Suchánkovej, pod jej vedením žiakom dychového oddelenia
Mgr. Zdenovi Regulymu, pod jeho vedením žiakom gitarového oddelenia
Mgr. art. Kataríne Ondríkovej za klavírne oddelenie
Mgr. Kataríne Zuberskej, Mgr. Martine Rajniakovej,
Mgr. Miroslave Kurajdovej, Bc. Alžbete Žuffovej,
Mgr. art. Jaroslavovi Maďarovi, za komorné vystúpenie,
za skvelé korepetície.

Všetkým žiakom :
Simone Zuberskej, Marte Janoštínovej, Lukášovi Janoštínovi, Zuzane Šimičákovej, Zdenke Valekovej, Filipovi Homolovi, Zuzane Janoštínovej, Terézii Janoštínovej, Jakubovi Šrobovi, Lujze Šrobovej, Maríne Šuriňákovej, Soni Motýľovej, Sáre Šprlákovej, Kataríne Gostíkovej, Richardovi Chnupovi, Lukášovi Pánikovi, Simone Pavľákovej, vzácnemu hosťovi Viktorovi Janoštínovi / študentovi pražského konzervatória /, Richardovi Janoštínovi moderátorovi nášho koncertu a Milanovi Zuberskému, fotografovi.
Poďakovanie patrí aj všetkým našim verným poslucháčom. Nech si krásna hudba prostredníctvom našich umelcov nájde vždy miesto vo vašich srdciach.

Poďakovanie patrí aj všetkým našim verným poslucháčom. Nech si krásna hudba prostredníctvom našich umelcov nájde vždy miesto vo vašich srdciach.