Absolventský koncert 1. a 2. stupňa v šk. roku 2018/2019