Valentínsky koncert – 14.2.2023 o 16:30 hodine v Galérii Schürger sa uskutočnilo príjemné stretnutie našich malých umelcov, skvelých pedagógov našej ZUŠ a priaznivcov hudby a umenia zároveň. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, osobitne chcem poďakovať pani Anne Lenkovej za možnosť využiť nádherné a vzácne priestory Galérie Schürger na realizáciu nášho koncertu. Výborná spolupráca s pani Lenkovou nám otvára nové možnosti prezentácie našej práce s deťmi.

Žiacke koncerty – na elokovanom pracovisku v Liesku a na Medvedzí, 20. – 21.2.2023. Poďakovanie patrí našim šikovným žiakom a pedagógom za skvelo odvedenú prácu, rodičom za ich podporu a vedeniu ZŠ na Medvedzí a v Liesku. Fašiangový koncert  – 21.2.2023 o 16:00 hodine na elokovanom pracovisku v Zuberci. Bohatá paleta melódií v podaní našich žiakov – od najmladších až  po najstarších, krásne dotvorená atmosféra fašiangovými maskami, hovoreným slovom, prepracovanou témou, profesionálnymi výkonmi mojich kolegov, výstava žiackych prác, potešila všetkých prítomných rodičov – divákov. Obrovské poďakovanie.

Zvlášť chcem poďakovať moderátorskej dvojici Mgr. M. Janoštínovej a Mgr. K. Zuberskej za zodpovednú a náročnú prípravu celého koncertu, za prípravu sladkej odmeny – viac ako 100 kusov vynikajúcich šišiek pre naše deti – pomoc prišla aj zo strany rodičov pani E. Fileková, Z. Valeková, rodina Šuvadová, zo strany rodinných príslušníkov pán M. Zuberský ( foto, video záznam a prezentácia programu ) a za sponzorstvo pánu Richardovi Janoštínovi.        

Ďakujeme.                                                                                                                                          

Pavkovová Dana, riaditeľka ZUŠ