Oznamujeme všetkým žiakom našej ZUŠ, že zápis do nového ročníka sa uskutoční 2. septembra 2020 od 9:00 – 17:00.

Zároveň upozorňujeme rodičov a žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole, že 2. – 7. septembra 2020, v čase od 13:00 – 17:00 hod. budú prebiehať Talentové prijímacie skúšky.

Tieto informácie platia aj pre elokované pracovisko Liesek.